Jouw Afbeelding

Ga hier naar onze nieuwe website!

HR Groep

“Praktijk is de beste leraar”

De HR Groep, ‘paraplu’ boven de bedrijven HR Piping, HR Prefab, HR Montage, HR Warber, HR Propulsion, HR International én HR-Werkt is actief binnen segmenten maritiem, infrastructuur, civiel en energie. De groepsbedrijven zijn gespecialiseerd in ontwikkeling, productie, montage en installatie van toepassingen en diensten die elkaar aanvullen en versterken. HR-Werkt, uniek binnen de groep, leidt (jong) talent op voor de technische sector via erkende opleidingen en traineeships. Samenwerking met opleiders leidt tot allround technici. HR-Werkt biedt baangarantie, begeleiding en mogelijkheid om binnen en buiten de groep ingezet te worden.

Afgelopen maand is Nick Poel (20) geslaagd voor zijn opleiding: leidinggevende team/afdeling/project. Bij HR Piping heeft hij de theoretische kennis kunnen toepassen in de praktijk. Nick: “door de geleidelijke overgang van opleiding naar werk voelt het niet eens per se als een mijlpaal. Wel heb ik in mijn omgeving meegekregen dat het hebben van een goede werkleeromgeving niet vanzelfsprekend is. Hier ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik zie het als een goede opstap voor de rest van mijn loopbaan in de maritieme sector.”

Bij HR-Werkt zijn meerdere leer-werkcoaches actief die leerlingen of (nieuwe) medewerkers begeleiden bij hun instroomtraject en daarna. Een van de voordelen van de diverse bedrijven onder HR Groep is dat instromers de mogelijkheid hebben om verschillende richtingen binnen de maritieme sector te verkennen. Nick: “ik heb een unieke kans gekregen om in veel verschillende keukens binnen de maritieme sector te kijken. Naast de verschillende projecten die ik heb gezien, heb ik ook verschillende functies kunnen ervaren. De ene periode op kantoor, de andere periode op verschillende werven en schepen. Ik ben dankbaar voor de ruimte die ik bij HR Piping heb gekregen om mezelf te ontwikkelen.” 

Bij HR-Werkt bieden de leer-werkcoaches een volledig begeleidingsprogramma, van begin tot eind. Hierin onderscheidt HR Groep zich van andere bedrijven die een BBL-plek aanbieden. Nick: “ook als je niet op je plek zit, kunnen zij je helpen bij het vinden van een geschikte werk(leer)omgeving. In- of extern.” 

Evert Jan van der Es, algemeen directeur van de HR Groep, spreekt met veel enthousiasme over het concept van HR-Werkt: “fantastisch om Nick vanuit zijn opleiding nu binnen ons bedrijf aan het werk te mogen hebben. Een mijlpaal? Nou, we blijven een nuchter, no-nonsense bedrijf.” ‘De jeugd heeft de toekomst’. Hoewel het een veelgehoorde uitspraak is, blijft de waarheid ervan onverminderd: de jeugd heeft inderdaad de toekomst. Evert Jan: “naar onze mening is het binnen deze uitdagende arbeidsmarkt verstandig om de focus te leggen op het investeren in opkomend en gemotiveerd talent. Het kan echter ook spannend zijn, want hoe begeleid je iemand en welke begeleiding heeft hij of zij nodig? Daarom hebben we ervoor gekozen om het afgelopen jaar meerdere collega’s op te leiden tot en te laten fungeren als praktijkbegeleiders. Terugkijkend en met een blik op de toekomst kunnen we zeggen dat deze stap en keuze de juiste was voor ons”. 

Het slagen van Nick geeft extra vertrouwen en motivatie om meters te maken; reclame te maken voor HR-Werkt om zo meer (BBL-)leerlingen en (nieuwe) medewerkers te enthousiasmeren voor HR Groep. Evert Jan: “Nick heeft met succes zijn opleiding kunnen afronden, heeft veel kunnen leren binnen de organisatie, maar heeft er vooral een aanzienlijke dosis gretigheid, enthousiasme en nieuwe inzichten voor teruggegeven. Hier hebben wij ook van mogen leren en profiteren.” 

Maar er blijft altijd ruimte voor verbetering. De ervaring leert. Evert Jan benoemt ook: “Ik denk, mede sprekende namens mijn collega’s dat gedurende het traject er altijd leermomenten zijn. Die hebben wij ook zeker gehad. Onze inzet en betrokkenheid was groot echter er kwamen wel eens vragen, van Nick, op ons af waarbij wij dachten; “kunnen wij Nick voorzien van de juiste operationele tools om zijn theoretische opdrachten te kunnen vervullen?”. Wat wij gepoogd hebben, en mijns inziens met succes, is dat wij altijd zijn blijven communiceren. Zowel met Nick als onderling. Als wij als praktijkbegeleider niet in staat zijn om een (complex) vraagstuk te ondersteunen, gaan we met behulp van ons netwerk op zoek naar een oplossing. Hierdoor zijn we altijd in staat geweest om Nick volledig te voorzien van zowel informatie, praktijkkennis als de uitvoering. Alleen ga je (soms) sneller, samen kom je verder. Dat is wel een van onze speerpunten geweest gedurende dit traject. 

Tijdens het traject van Nick zijn verschillende tekortkomingen van het programma getackeld. “Wat beter kan? Ook wij hebben geleerd, geleerd van fouten in het begin. Het was toch wel even spannend, immers als organisatie wil je het ook graag goed doen en niet een BBL’er een maand lang met een bezem het terrein op sturen. In de aanvangsfase van het proces was er soms verwarring, omdat onbekendheid vaak tot onzekerheid leidt en het niet altijd duidelijk was wie welke taken op zich nam” – Evert Jan. 

In het vervolg wordt één collega benoemd als aanspreekpunt. “Deze structuur is de sleutel geweest, los van de bovenstaande beschreven gretigheid, leergierigheid en het ambitieniveau van Nick, tot succes.”

De begeleiding vanuit HR-Werkt stopt niet bij het behalen van een diploma. Die continueert, echter van iets andere aard. Nick wil doorgroeien richting de rol van projectleider. “Hetgeen wij hem ook echt zien doen in de toekomst. Om dit te bereiken is het belangrijk om vooral veel meters te maken. Zowel operationeel en wellicht theoretisch ondersteund middels een vervolgstudie. Echter formeel gezien zal zijn contract worden omgezet van een leer-werkovereenkomst tot een volwaardige arbeidsovereenkomst.” – Evert Jan. 

Nick staat nu aan de start van zijn werkende carrière. HR-Werkt zal hem daarin blijven ondersteunen en begeleiden. Daarnaast is hij als pionier natuurlijk ambassadeur en wordt in het vervolg ‘buddy’ zoals dat bij HR-Werkt heet. Hij als ervaringsdeskundige is het meest geschikt om BBL-leerlingen binnen HR Groep wegwijs te maken. Binnen HR Groep gelden de 5 B’s: Betrouwbaar, Bekwaam, Betrokken, Betaalbaar en Bewust. Evert Jan: “Wij vinden het ontzettend belangrijk om deze waarden te laten vertalen naar gedrag. Ieder mens is uniek en ieder mens hecht waarde aan erkenning, waardering, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Als je dat kan en durft te geven als werkgever dan zie je dat terug in de individu, het team en de gehele organisatie. Want? Teamwork makes the dream work! Overigens een kleine theoretische leer: TEAM staat (in onze beleving) voor; Together Everyone Achieves More!”

fennavermaning